Kysuckí gajdoši

Vďaka finančnej podpore   Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  si môžu Čadčania  vychutnať zvuky archaického hudobného  nástroja - gajdy v novovzniknutom  hudobnom zoskupení Kysuckí  gajdoši, a to 30. augusta 2015 na Matičnom námestí v Čadci. Zámerom projektu bolo  vytvorenie  autentického  hudobného zoskupenia, ktoré si ponesie punc jedinečnosti nielen v rámci regiónu, ale i Slovenska.

Odborný garant projektu  Mgr. Pavol Kužma -čitateľom priblíži  spomínaný hudobný nástroj:

„V severozápadnej časti Slovenska na Kysuciach, sú goralské obce  
Svrčinovec, Čierne, Skalité a Oščadnica. Je to oblasť s goralskou hudobnou  
kultúrou, ktorá je prezentovaná bohatosťou piesní, tradičných ľudových  
hudobných nástrojov a tancov. Medzi najarchaickejšie ľudové hudobné  
nástroje v tomto subregióne Kysúc patria dvojhlasné gajdy, s jednoduchou  
melodickou píšťalou ( gajdicou ).
V obci Svrčinovec a Čierne sa vyskytujú dvojhlasné gajdy s tzv."duchočem"  
( dúchadlom).
V obci Skalité sa vyskytujú dvojhlasné gajdy s "chľipiokem" ( chlipákom ).  
Originály týchto čierňanských a skalitských gájd vlastnia manželia Kužmovci  
v rodinnej zbierke tradičných ľudových hudobných nástrojov z Kysúc.
Vzhľadom na skutočnosť, že pre detí z folklórneho súboru Kelčovan z Čadce  
sú k prezentácii  gajdošskej kultúry  Kysúc vhodnejšie gajdy  
skalitského typu, poukážem na charakteristické znaky tohto typu gájd.
Skalitské gajdy ( ďalej len; gajdy )sú charakteristické tým, že majú  
oproti oravským gajdám len šesť hmatných otvorov ( oravské sedem ). Ladené  
sú spravidla v tónine d1.
Časti gájd:
MELODICKÁ PÍŠŤALA, TÓNOTVORNÉ ZARIADENIE-piskvor, BURDONOVÁ PÍŠŤALA-  
(bas-huk), VZDUCHOVÝ REZERVOÁR-mech (ťemlov), do ktorého sa vháňa vzduch  
pomocou tzv. chlipáka-"chľipjoka" (drevenou rúrkou).
"Gajdica" aj "huk" sú ukončené ohnutou ozvučnicou z dreva, alebo kravského  
(volského) rohu.
SPÓSOB HRY NA GAJDY:
Inštrumentalista (gajdoš)nafúka do mecha dostatočné množstvo vzduchu  
("naduje ho"),ktorý ho stláčaním mecha pod pazuchou vháňa do melodickej  
píšťaly (do gajdice) a burdonovej píšťaly (do basu-huku), kde sú  
tónotvorne zariadenia tzv. piskory, ktoré vyludzujú zvuk. Pri odkrývaní a  
zakrývaní hmatových otvorov na melodickéj píšťale dostaneme melodický rad  
tónov. Odkrytím najspodnenjšej "dierky" zaznie o kvartu nižší tón. Tón z  
burdonovej píšťaly je stály a znie o dve oktávy nižšie.
Výroba gájd je mimoriadne náročná na materiál a technicko-hudobnú erudíciu  
výrobcu.“
Veríme, že  pripravovaným koncertom  potešíme všetkých,  čo sa radi započúvajú do jedinečných zvukov archaických gájd.