Na sv. Bartolomeja

V nedeľu 23.augusta sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo  folklórne podujatie v rámci medzinárodného projektu pod názvom Na sv. Bartolomeja-Bartolomejský jarmok. V programe vystúpili deti z Folklórneho súboru Kelčovan pod vedením manželov Kužmovcov s kysuckými choreografiami, ako Koničkári, Drotári, Šik -Mik. Z Čiech pricestovala ľudová valašská hudba Polajka, ktorá zahrala známe  moravské piesne, divákov prekvapili i zaujímavým spracovaním filmových hitov. Celým programom sprevádzala moderátorka – ľudová rozprávačka Katarína Janesová. V rámci projektu sa konali aj umelecko-remeselné workshopy, kde sa záujemci naučili niečo o výrobe medu, odliali si medové sviečky, skúsili vystružlikať píšťalku, či vlastnoručne vyrobili drôtené srdiečko. Potešil nás záujem verejnosti o realizované podujatie, aj napriek nepriaznivej celospoločenskej situácie ohľadom Covid-19.

S podporou Intereg