Obrazy

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca – Dom kultúry Čadca srdečne pozýva širokú verejnosť na zhliadnutie výstavy výtvarnej tvorby Oldŕicha Františka Krajíčka z obce Hvozdná–ČR. Vernisáž výstavy pod názvom „Obrazy“ sa konala 27. 7. 2015 o 17. 00 hod. v DK Čadca a výstava tvorby autora potrvá v Dome kultúry Čadca do 25. 8. 5015.

Autor z Valašska miluje svoj kraj, ktorý najradšej maľuje. Okrem krajiny v jeho tvorbe nájdeme portréty, kytice či zátišia. Venuje sa aj grafike, tvorbe kovových objektov i ilustrovaniu kníh. Žije a tvorí v obci Hvozdná a pracuje ako učiteľ výtvarného umenia v ĽŠU Malenovice /ČR/.

Organizátori: Mesto Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca– Dom kultúry Čadca, obec Makov, obec Hvozdná /ČR/ a združenie Valašský názor.

výtvarníčka Gabriela Muchová
KIC – Dom kultúry Čadca