Pozvánka na divadelné predstavenie Retroškola

Mesto Čadca. Kultúrne a informačné centrum-Dom kultúry Čadca a Divadlo Ohraďák Vsetín

Vás pozýva na autorskú hru:

„Retroškola“
Retroškola...alebo „To za našich mladých čias“

17. 9. 2015 o 17. 00 hod., Dom kultúry Čadca

Hodinová prechádzka školským rokom rodičov a prarodičov. Pre deti ako hodina dejepisu, pre rodičov vzpomienka na detstvo. Vstupné : 1Eur