Pozývame záujemcov o umeleckú fotografiu na stretnutie

Pozývame záujemcov o umeleckú fotografiu na stretnutie, ktoré sa uskutoční v  Dome kultúry v Čadci,  dňa 11.2.2020  (utorok)  o 15:30 hod. miestnosť č. 3. Prosím, prineste si vaše fotografie k prezentácii. Činnosť mienime usporadúvať pravidelne so snahou zapojiť nový fotoklub do pravidelných súťaží  (napr. Petzvaldov mapový okruh fotoklubov)

Info : 0908526869