Veselá jeseň

Divadelný súbor Janka Palárika v Čadci  naštudoval pôvodnú autorskú hru Vlada Moresa v réžii Kataríny Janesovej pod názvom Veselá jeseň.

V minulosti súbor pod vedením Vlada Moresa naštudoval  vlastné autorské hry, ako je napr. Labyrint, Tak to napíš, zlatíčko, ale takisto veľmi rád siaha po divadelnej klasike slovenskej (Jožko Púčik...), maďarskej( Svätá rodinka),ruskej (Ženba)... Divadelný súbor umelecký aj ľudsky pod jeho vedením rastie a napreduje. Túto sezónu sa rozhodli po dlhšom zvažovaní predstaviť autorskú hru Veselá jeseň. Výber témy hry tvorca zdôvodnil tým, že vzťahy sú dôležité v každom veku a v seniorskom predovšetkým. Ideovým východiskom k vzniku hry bol samotný fakt, ktorý vyplýva z hlavnej myšlienky predkladanej hry – medziľudské vzťahy. Na prvý pohľad téma týkajúca sa seniorov, no postupne sa pred očami diváka odohrávajú príbehy a osudy, ktoré majú hlbokú výpovednú hodnotu pre diváka každého veku. Divadlo je priestor, kde sa môže všetko a práve táto sloboda dáva obrovský priestor tvorcom a zároveň divákovi.  Pozývame širokú verejnosť 18.mája 2022 o 18.00 hod.do Domu kultúry v Čadci na divadelnú hru Veselá jeseň v podaní Divadelného súboru Janka Palárika.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bezplatné vstupenky  si môžete vyzdvihnúť v pokladni Domu kultúry v Čadci v ST-NE od 14,00 do 19,00 hod.