JOJA - súbor scénického moderného tanca

Umeleckou vedúcou súboru moderného scénického tanca je Danka Jašurková od roku 1996 a aj odvtedy spolupracuje s Domom kultúry v Čadci, ktorý poskytuje súboru priestory zrkadlovej sály. K dispozícii má aj divadelnú sálu, kde sa trénuje pred súťažami. Tu sa odohráva aj každoročná premiéra programu, ktorá býva vždy na konci školského roka. V programe sa odprezentujú všetky vekové kategórie so svojou celoročnou činnosťou. Súbor účinkuje na rôznych podujatiach, ktoré organizuje Dom kultúry v Čadci, napr. ples mesta Čadca, vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, novoročný koncert, vernisáže, jarmok, venčeky, výstavy, spoločenské a kultúrne podujatia... Súbor sa každoročne zúčastňuje rôznych celoslovenských i medzinárodných súťaží, kde opakovane získal popredné umiestnenia, ceny za choreografiu, kreativitu, finále, sympatiu, tanečný výkon ...

Najväčším úspechom bolo prebojovanie sa na festivale „Veselej bandy“ /MARRY BAND/ cez slovenský pohár v Prievidzi na európsky pohár v rakúskom meste St. Polten. Zúčastňujú sa aj na popredných podujatiach v Poľsku a v Čechách.

Dnes pracuje v súbore 140 členov, ktorí sa delia na: prípravku - predškoláci od 4 a do 6 rokov, mladší školský vek - od 6 do 11 rokov, juniorky - od 12 rokov a napokon mládež, kde sú dievčatá stredných škôl a tiež pracujúce dievčatá.

Súbor Joja založila Zuzana Kubíniová, rod. Gramerová v r.1985. Na začiatku súbor JOJA navštevovalo šesť tanečníc. Jeho činnosť bola zameraná na scénicky tanec- príbeh podaný tanečníkom, pohybom, mimikou...Už vtedy sa ujala tradícia premiérovych dní.

Kontaktné údaje

Umelecká vedúca: Bc. Danka Jašurková
Tel: +421 903 852 207

spať na začiatok stránky