JOJA - súbor scénického moderného tanca

Umeleckou vedúcou súboru moderného scénického tanca je Danka Jašurková od roku 1996 a aj odvtedy spolupracuje s KIC mesta Čadca - DK, ktorý poskytuje súboru priestory zrkadlovej sály. K dispozícii má aj divadelnú sálu, kde sa trénuje pred súťažami. Tu sa odohráva aj každoročná premiéra programu, ktorá býva vždy na konci školského roka. V programe sa odprezentujú všetky vekové kategórie so svojou celoročnou činnosťou. Súbor účinkuje na rôznych podujatiach, ktoré organizuje KIC mesta Čadca, napr. ples mesta Čadca, vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, novoročný koncert, vernisáže, jarmok, venčeky, výstavy, spoločenské a kultúrne podujatia... Súbor sa každoročne zúčastňuje rôznych celoslovenských i medzinárodných súťaží, kde opakovane získal popredné umiestnenia, ceny za choreografiu, kreativitu, finále, sympatiu, tanečný výkon ...

Najväčším úspechom bolo prebojovanie sa na festivale „Veselej bandy“ /MARRY BAND/ cez slovenský pohár v Prievidzi na európsky pohár v rakúskom meste St. Polten. Zúčastňujú sa aj na popredných podujatiach v Poľsku a v Čechách.

Dnes pracuje v súbore 140 členov, ktorí sa delia na: prípravku - predškoláci od 4 a do 6 rokov, mladší školský vek - od 6 do 11 rokov, juniorky - od 12 rokov a napokon mládež, kde sú dievčatá stredných škôl a tiež pracujúce dievčatá.

Súbor Joja založila Zuzana Kubíniová, rod. Gramerová v r.1985. Na začiatku súbor JOJA navštevovalo šesť tanečníc. Jeho činnosť bola zameraná na scénicky tanec- príbeh podaný tanečníkom, pohybom, mimikou...Už vtedy sa ujala tradícia premiérovych dní.

Kontaktné údaje

Umelecká vedúca: Bc. Danka Jašurková
Tel: +421 903 852 207

spať na začiatok stránky