Akademický maliar Pavol Muška jubiluje

Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci – Galéria Čadca Vás pozývajú na vernisáž výstavy jubilujúceho autora, akad. maliara Pavla Mušku, pod názvom MUŠKA 007.

Výstava ponúka prierez autorovej tvorby v trochu netradičnej podobe. Autor prezentuje nielen samotné dielo, ale aj proces jeho vzniku a s tým súvisiace štúdie, návrhy a materiálové skúšky. Výstava je zameraná najmä na prezentáciu jeho sakrálnej a monumentálnej tvorby.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 13. decembra 2019 o 17,00 hod. v Galérii Čadca.

  • Kurátor výstavy: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
  • Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
  • Partner výstavy: Fond výtvarných umení

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Plagát k podujatiu