Bohatý program pre deti a mládež k MDD

Mesto Čadca a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca pripravili v spolupráci s mestskými  vzdelávacími subjektmi a ďalšími partnermi pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bohatý a pestrý cyklus podujatí. Začíname na Matičnom námestí už 28. mája XV. prehliadkou kysuckých mažoretiek a končíme 23. júna vyhodnotením literárnej súťaže Slovo o obraze v mestskej galérii. Tradičný Deň kultúry a športu detí  a mládeže sa uskutoční 1. júna od 8.00 hod. Pre deti mestských základných i materských škôl je pripravený bohatý športový a kultúrny program v Dome kultúry a na Matičnom námestí v Čadci a na mestských športoviskách. Veríme, že si z nasledujúcej ponuky určite niečo vyberiete a v spoločnosti svojich kamarátov a priateľov strávite pekné, zábavné a zmysluplné chvíle. Podrobný program nájdete aj na osobitných plagátoch a letákoch.

Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás.