Dom kultúry spĺňa svoj účel excelentne

Kultúrne a informačné centrum asi väčšina obyvateľov skôr volá Dom kultúry alebo ľudovo „kulturák“. Ide o príspevkovú organizáciu mesta Čadca, ktorá v podstate zastrešuje kultúrne dianie v meste Čadca. V posledných rokoch sa prezentuje vo veľmi pozitívnom smere. Nesmierne množstvo kvalitných kultúrnych podujatí, výstav, akcií a kurzov priťahujú čoraz viac návštevníkov. Veľkým prínosom je aj skutočnosť, že Dom kultúry disponuje ako jediná inštitúcia na Kysuciach plnohodnotným digitálnym kinom.

Hlavným účelom KIC je sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu obyvateľov a to vo všetkých vekových kategóriách. Program je celoročne prispôsobený záujmom detského i dospelého diváka. V priebehu roka 2014 sa v Dome kultúry uskutočnilo 60 profesionálnych a poloprofesionálnych predstavení a 27 výstav. Súbory pracujúce pri KIC mesta Čadca pripravili a odprezentovali svoje programy na 168 podujatiach. Jazykové, pohybové, kreatívne, tanečné a zábavné podujatia, ktoré realizuje vo vlastnej réžii, navštívilo viac ako 20 tisíc frekventantov. Návštevnosť kina má stúpajúcu tendenciu, 451 filmov vzhliadlo 13898 platiacich divákov. Okrem toho bolo premietnutých na rôznych podujatiach s voľným vstupom 46 filmov, ktoré navštívilo cez 11500 divákov. Priestory Domu kultúry na svoju činnosť pravidelne využíva 9 klubov a občianskych združení a Materský klub, ktorý  celoročne využívajú mamičky s deťmi. Priestory boli v minulom roku poskytnuté na prenájom i rôznym umeleckým agentúram, združeniam, či súkromným osobám. Priestory si prenajalo 286 subjektov a na ich podujatiach sa zúčastnilo takmer 32 tisíc osôb.

Mestská galéria sídliaca v budove Mestského úradu pripravila 5 výstav. Realizované výstavy sa tešia pozitívnej odozve nielen umeleckej verejnosti, čomu nasvedčuje zvyšujúci počet návštevníkov - 2399.   K obľúbeným aktivitám patria umelecké dielne, ktoré sú zamerané predovšetkým  na  žiakov a študentov nášho mesta. Galéria vlani realizovala 10 sprievodných podujatí (workshopy, besedy).