Hudobníci Kysuckého komorného orchestra očarili Talianov

Kysucký komorný orchester, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci sa zúčastnil od 7.a do 14. apríla 2017  na Veľkonočnom festivale Giuseppe  Martucci  v Taliansku.

Členovia KKO v Taliansku na sFestivale G.Martucci

Medzinárodný festival veľkonočnej hudby v oblasti regiónu Neapol je určený komorným zoskupeniam a je tematicky venovaný historickej neapolskej hudobnej škole. Povinnou skladbou festivalu je G. B. Pergolesiho  Stabat Mater. Doplnkovým repertoárom je národná hudba  18.storočia krajiny zúčastnených kolektívov naši hudobníci sa predstavili s repertoárom slovenských autorov E. Suchoňa, J. Malovca, M. Nováka.

Spolupráca  Kysuckého komorného orchestra s Hudobnou asociáciou, ktorá je hlavným organizátorom festivalu, sa datuje od roku 2008. O priateľské prijatie v Taliansku sa postaral spoluorganizátor festivalu dirigent a zároveň profesor na univerzite v Salerne - Enrico Volpe. Čadčianski hudobníci odohrali tri koncerty pod vedením Mgr. art. Karola Kevického a 3 koncerty pod vedením talianskych dirigentov, na ktorých zožali veľký úspech, o čom svedčili  plné koncertné  sály a kostoly a neutíchajúci potlesk v závere vystúpení. Súčasťou festivalu boli aj hudobné dielne, kde si  účastníci navzájom vymieňali hudobné skúsenosti.

Účasť na festivale  nášho umeleckého  telesa priniesol   popri reprezentácii slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí i  motiváciu k ďalšej práci v orchestri, o čom svedčia aj slová člena  orchestra Ivana Kubiša: „Účasť na európskych scénach nás posúva k lepším výkonom a zároveň nás  to stmelí ako kolektív, čo je jedným z predpokladov, aby boli naše koncerty nielen perfekcionisticky odohrané, ale aby tam bolo cítiť  emóciu, proste srdce...“.

Vycestovanie na festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.