Hudobný kalendár pre deti

V rámci nedeľných popoludní pre deti KIC- Dom kultúry Čadca uvádza 12.apríla 2015 o 15.00 hod.- HUDOBNÝ KALENDÁR. Jedná sa o  interaktívny koncert pre deti, počas ktorého sa deti učia hravou formou mesiace v roku. Koncert trvá  50 minút a je vhodný pre deti od 3 rokov.