Inšpirujte sa Galandovcami - literárna súťaž pre mladých

Mesto Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a Galéria Čadca vyhlasujú literárnu súťaž pre mládež od 13 do 19 rokov SLOVO O OBRAZE o najlepšiu úvahu alebo esej na motívy umeleckých diel z výstavy GALANDOVCI, inštalovanej v priestoroch Galérie v Mestskom dome v Čadci. Výstava ponúka na obdiv 40 obrazov a plastík popredných slovenských maliarov a sochárov – M. Paštéku, V. Kompánka, M. Laluhu, A. Rudavského, I. Štubňu, P. Tótha, R. Krivoša a A. Barčíka. V rámci výstavy si môžete pozrieť aj zaujímavý dokumentárny film o uvedenej skupine výtvarníkov.

Milí mladí priatelia, príďte do galérie, pozrite si výstavu, vyberte si jedno dielo (príp. aj viac diel), ktoré Vás osloví a najviac zaujme a napíšte o ňom krátku úvahu alebo esej. Svoj príspevok odovzdajte v galérii alebo pošlite na adresu: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, resp. na e-mail: kultura@mestocadca.sk najneskôr do 15. júna 2015. V záhlaví príspevku uveďte svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, školu, kontaktné údaje a názov diela, ktoré vás inšpirovalo k napísaniu práce.

Podmienky súťaže:

  • I. kategória: mládež od 13 do 15 rokov (ZŠ), rozsah príspevku max. 3 strany
  • II. kategória: mládež od 16 do 19 rokov (SŠ), rozsah príspevku max. 4 strany

V každej kategórii bude hodnotnými cenami ocenených 7 najlepších prác. Autori dvoch najlepších prác budú ocenení originálnymi výtvarnými dielami, ktoré venujú Ing. Jozef Markulják, predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava a akad. sochár Jozef Mundier z Čadce. Odborným garantom súťaže je spisovateľ Dušan Mikolaj.

Vyhodnotenie súťaže:

23. jún 2015 o 11.00 h, Galéria Čadca – Mestský dom (vchod zboku od kostola)

Srdečne vás pozývame do galérie a prajeme vám pekný umelecký zážitok. Výstava GALANDOVCI potrvá do 10. júla 2015. Galéria Čadca je otvorená v pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 h. Na požiadanie a pre skupiny aj mimo uvedených hodín. VSTUP JE VOĽNÝ. Informácie: Galéria Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/76 300 14.