Miešaný spevácky zbor Kysuca na festivale v Taliansku

V stredu 3. júla 2019 členovia Miešaného speváckeho zboru Kysuca, vycestovali do Talianska k svojim priateľom zo speváckeho zboru Coro Maddalene, ktorý v tomto roku oslávil 50. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti zorganizoval festival zborového spevu na viacerých miestach regiónu Trentino.

Po srdečnom zvítaní v dedinke Revó a krátkom výlete k jazeru Caldonazzo začali vo štvrtok za účasti zborov Coro Maddalene, cirkevného zboru z Marcena, cirkevného zboru z Revó a MSZ Kysuca tvorivé dielne, počas ktorých naštudovali speváci spoločné talianske a slovenské skladby: La Montanara, Signore delle cime, Aká si mi krásna a Kysuca, Kysuca. O tom, s akou úctou a obdivom vnímajú naši talianski priatelia slovenské zborové skladby, svedčí i to, že text hymnickej piesne Aká si mi krásna preložil náš veľký priateľ a propagátor don Renato Valorzi do taliančiny a touto skladbou oslavujú v hornatom trentinskom kraji krásu svojej talianskej domoviny. Ďalšou metamorfózou slovenskej zborovej tvorby je skladba Kysuca, Kysuca, ktorú vďaka emeritnému dirigentovi zboru Coro Maddalene Sergiovi Flaimovi spievajú naši talianski priatelia na text Ave Maria.

Aj piatkový program bol zaujímavý a bohatý. Dopoludnia bola naplánovaná  návšteva jedného z najmodernejších vinárstiev v Európe – ROTARI TRENTODOC v Mezzocorone spojená s ochutnávkou vynikajúcich talianskych vín Pinot Noir a Chardonnay. Popoludnie, venované pietnej slávnosti na počesť kňazov Renata Valorzi, Modesta Paris a Daria Cologna, bolo nasýtené spomienkami a silnými emóciami. Za spevu zúčastnených speváckych zborov položil bývalý dirigent zboru Kysuca Pavol Procházka na hrob dona Renáta Valorziho kvetinový veniec a členovia MSZ Kysuca zapálili sviečky. Nasledovalo prijatie zborov v auditóriu v Marcena, koncert  a návšteva výstavy fotografií v obecnom dome v Rumo.

Vyvrcholením zborového festivalu boli sobotňajšie oslavy 50. výročia vzniku hostiteľského zboru Coro Maddalene. Po dopoludňajšej prehliadke mesta Trento speváci absolvovali generálnu skúšku a prípravu na večerné vystúpenie. V galaprograme zazneli skladby predovšetkým talianskych a slovenských autorov. Výkony speváckych zborov boli sprevádzané búrlivým potleskom publika a typickými talianskymi pokrikmi bravo, bravissimo. Koncert MSZ Kysuca dirigoval Ján Procházka, sólo spieval dr. Vladimír Gajdičiar a sprievodné slovo i tlmočenie do taliančiny si vzala na starosť Magdaléna Hacková. Nasledovalo oceňovanie, odmeňovanie a výmena darčekov. Oficiálnym darčekom pre jubilujúci zbor bol komponovaný grafický obraz vyjadrujúci dlhoročné priateľstvo medzi oboma zbormi z tvorivej dielne Vydavateľstva Magma (p. Mária Ščuryová). Slávnostný koncert pokračoval spoločnou večerou a družnou zábavou, pri ktorej oslavujúcich pristihla sviatočná nedeľa.

Záver festivalu patril slávnostnej sv. omši, na ktorej sa opäť predstavili všetky umelecké telesá. Spoločné fotografovanie, obed ... a rozlúčka (aj so slzami v očiach) s volaním: Arrivederci a Čadca, cari amici di Coro Maddalene.

Účasť MSZ Kysuca na festivale v regióne Trentino finančne podporil z verjných zdrojov Fond na podporu umenia a finančne i organizačne mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Ďakujeme.

Ilustračný obrázok