Pozvánka na Vianočný benefičný koncert

Blížia sa Vianočné sviatky a my sme opätovne pripravili pre milovníkov dobrej hudby Vianočný benefičný koncert. Tento koncert už má v našom meste tradíciu a spoločne s Novoročným trojkráľovým koncertom patrí k najobľúbenejším hudobným podujatiam, ktoré pripravujú Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci v rámci cyklu Kysucké Vianoce v Čadci. Koncert je na programe v nedeľu 18. decembra 2016 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. Pod dirigentskou taktovkou Jána Procházku sa predstavia domáce umelecké kolektívy – Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester mesta Čadca s hosťujúcimi členmi orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici a sólistami Gustávom Beláčkom, Jozefom Gráfom, Katarínou Procházkovou, Michaelou Šebestovou (spev), Radkou Weisháb (cimbal), Petrou Bírovou (organ) a Andrejom Gernátom (fujara). Na programe koncertu sú Vianočné koledy Františka Prášila a jedna z najzaujímavejších a najpôvabnejších skladieb slovenských hudobných dejín – Vianočná omša, ktorej autorom je organista, hudobný pedagóg a kazateľ Georgius Zrunek (1736 – 1789). Súčasťou slávnostného večera bude aj odovzdanie ocenení osobnostiam mesta Čadca za rok 2016.

Cenu mesta Čadca si z rúk primátora M. Guru prevezmú odbojárka a dlhoročná bývalá predsedníčka ZO SZPB Dagmar Dvorská, zakladateľ Spolku priateľov Čadce, publicista Rudolf Gerát a nestor turistiky a športu Milan Toman. Vstup na koncert je voľný, je určený širokej verejnosti. Podľa svojej vôle môžete prispieť a v rámci charitatívnej zbierky podporiť činnosť poradenského centra Náruč v Čadci. Zbierka sa koná pod záštitou p. Evy Gurovej, manželky primátora a bude prebiehať aj počas ďalších predvianočných podujatí. Program koncertu sľubuje jedinečný zážitok a bude nepochybne duchovným obohatením nadchádzajúcich Vianočných sviatkov. Srdečne vás pozývame!

PROGRAM KONCERTU

František Prášil
VIANOČNÉ KOLEDY

Georgius Zrunek
VIANOČNÁ OMŠA

účinkujú

 • Miešaný spevácky zbor Kysuca
 • Kysucký komorný orchester mesta Čadca
 • členovia orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici
 • Katarína Procházková, spev
 • Michaela Šebestová, spev
 • Gustáv Beláček, spev
 • Jozef Gráf, spev
 • Radka Weisháb, cimbal
 • Petra Bírová, cimbal
 • Andrej Gernát, fujara

dirigent

 • Ján Procházka

sprievodné slovo

 • Katarína Šulganová

technická spolupráca

 • Alfréd Elischer
 • Lukáš Slávik

Benefícia sa koná na podporu Poradenského centra Náruč v Čadci. Ďakujeme a prajeme Vám krásne Vianoce.

Georgius Zrunek: VIANOČNÁ OMŠA

Patrí medzi najzaujímavejšie skladby slovenských hudobných dejín. Autorstvo bolo dlhé roky pripisované františkánovi Edmundovi Paschovi (1714 – 1772). Až novšie výskumy objavili, že autorom omše je jeho mladší spolubrat, páter Georgius (Juraj) Zrunek OFM – organista hudobný pedagóg, kopista a kazateľ. Omša je datovaná rokom 1766. Skladateľ sa narodil 19. marca 1736 vo Vnorovoch, v dedinke na ľavej strane Moravy blízko slovensko-moravských hraníc. Pôsobil v rôznych slovenských františkánskych kláštoroch (Žilina, Beckov, Skalica, Kremnica, Bardejov, Prešov). Zomrel v Nižnej Šebastovej 3. júna 1789. Zrunekom prepracovaná omša jednoznačne dokazuje jeho autorstvo údajom na jej konci. Nesmierne pozoruhodná skladba spája veľmi rôznorodé prvky a zaujímavým spôsobom kombinuje hudbu dobovo aktuálnu s prostými prvkami ľudovej spevnosti. Najzaujímavejším ľudovým prvkom je začiatok časti Benedictus. Je verným napodobením bľačania oviec a zároveň dokladá františkánsku tradíciu jasličiek i skladateľove poznanie života jednoduchých ľudí. Pritom je čarokrásne vtipná. Dielo je unikátne tým, že obsahuje ľudový humor. Ľudový charakter majú i veľké úseky interpretované po latinsky, ako aj slovenské texty v duchu kolied a pastorel, ktoré pripomínajú betlehemské hry. Aj tieto pasáže dnes zvyšujú hodnotu diela. Hovoria o vtedajšom ľude, o jeho zvykoch a nárečí. Zrunek ich zaznamenal autenticky a poeticky zároveň. Ďalšou zaujímavosťou je aj použitie ľudového inštrumentára, ktoré malo priblížiť posolstvo Vianoc krásnou zvukomaľbou. Ide o jednu z najpôvabnejších kompozícií, ktorá sa viaže k vianočnej téme narodenia. Nekomplikovaná harmónia dáva priestor pre pôsobivé melódie, a preto celok vyznieva spontánnou radosťou nad novou zvesťou, že sa nám v Betlehem narodil Spasiteľ.