Radi fotografujete?

Fotoklub "Dobré svetlo" a KIC - Dom kultúry Čadca pripravili pre  všetkých priaznivcov fotografovania, amatérov aj profesionálov, mladých aj tých skôr narodených  ďalší Kysucký fotomaratón, ktoré sa uskutoční v rámci projektu  Mesto otvorené umelcom 2015.Podujatie je organizované ako stretnutie záujemcov o fotografovanie, kde  si každý bude môcť otestovať svoje kreatívne schopnosti, pohotovosť a zručnosť pri spracovávaní zadaných tém.

Fotomaratón sa uskutoční 19. 9. 2015  v čase od 9.00 hod do 14.00 hod.  Pre súťažiacich fotografov  je  pripravených päť  tém ( láska, mestská krajina, symetria, dnes, farby jesene ), z ktorých sa vyžrebujú dve. Úlohou každého účastníka je v časovom limite 5 hodín spraviť  z každej témy maximálne  3 počítačovo neupravené fotografie, nafotené počas dňa.

Hodnotí sa vystihnutie témy, orginalita a technické prevedenie.  Porotou vybrané fotografie budú ocenené, vytlačené a prezentované na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutoční v rámci fotomaratónu o 14.00 hod. v KIC-Dome kultúry Čadca.

Kysuckého fotomaratónu sa môže zúčastniť každý záujemca. Podmienkou účasti je:

Registrácia súťažiaceho najneskôr do piatka 18.9.2015 (e-mailom, telefonicky), prípadné dodatočné prihlásenie je možné aj v deň konania akcie (19.9.2015) najneskôr do 9.00 hod.

Kontakt: p. Matejíková, KIC- Dom kultúry Čadca;

e-mail: lubamatejikova@centrum.sk, tel.:041/ 4322121, 0910 909 776