SMT JOJA 25. premiéra

SMT JOJA, ktorého zriaďovateľom je CVČ Čadca a spoluzriaďovateľom KIC – DK Čadca má plné ruky práce. V nedeľu 14.6.2015 o 16,00 hod. v kinosále KIC - DK Čadca má už 25- Premiérový deň. Umeleckou vedúcou súboru je Mgr. Danka Jašurková. Divadelnú sálu KIC-DK v Čadci rozsvietia usmiate tváre členiek súboru Joja, ich pripravovaný, veľmi obľúbený premiérový deň, venovaný mamám, otcom, babkám, dedom, súrodencom, rodine, ale aj kamarátkam, kamarátom a priaznivcom tejto tanečnej skupiny. Sálu rozžiaria a roztancujú krásne tanečníčky v zaujímavých kostýmoch, kde sa ukážu v pripravovanom programe prepletanom s ich úžasnými choreografiami a zaujímavými vstupmi medzi nimi. Premiérový deň je ukážka celoročnej práce súboru Joja, od prípravky po najstaršie a najšikovnejšie dievčatá, a tá terajšia je prepletená s minuloročnými choreografiami s bývalými členkami súboru.

Ako hosť na premiére sa predstaví súbor pôsobiaci pri KIC – DK Čadca- Magic flash, pod vedením Majky Chylej. Tento súbor sa skladá aj so seniorskej tanečnej zložky, ktorého tanečníčky sú bývalé členky SMT JOJA.

Súbor Joja sa venuje modernému tancu, ktorí je  medzi mladými ľuďmi veľmi obľúbený. Deti, juniori a mládež v súbore si radi zacvičia, odreagujú sa, spotia telá, nájdu nové priateľstvá, utužujú kolektív, a hlavne sa naučia nové techniky moderného tanca, ako napr. disko, limon, horton, jazz, show, scénický tanec, akrobatiku,.....Tie najšikovnejšie sa zúčastňujú rôznych súťaží, kde bojujú ako dračice a odnášajú si z nich rôzne ocenenia a umiestnenia. Všetci členovia súboru pravidelne cvičia v zrkadlovej sále Domu Kultúry v Čadci minimálne raz do týždňa, a nacvičujú aj rôzne druhy choreografií, ktoré prezentujú na rôznych podujatiach v okrese, mimo okresu, po celom Slovensku i v zahraničí.

Potlesk je pre súbor najkrajšia hudba a najlepším uznaním.

Umelecká vedúca SMT JOJA Mgr. Danka Jašurková, CVČ Čadca