TOP SEKRETárka

23. 03. 2015 o 18.00 hod.

Dominik Wieczorkowski-Rettinger

V stave hypnózy sa človek často dozvie aj prekvapujúce a neočakávané informácie. Nič v tejto situačnej komédii nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Účinkujú: Katarína Ivanková, Jana Valocká, Erik Peťovský, Přemysl Boublík. Predstavenie je prístupné mládeži od 15 rokov.

Vstupenky sú už v predaji a môžete si ich zakúpiť v pokladnici KIC mesta Čadca – Dome kultúry v dňoch utorok, streda, piatok, sobota a nedeľa vždy od 14.00 do 19.30 hod. Vstupné: 6 €