Túlavé topánky Ghana

Pozývame všetkých priaznivcov cestovania a fotografovania  na ďalšie pokračovanie cestopisného dokumentu , ktorý sa uskutoční 29. 5. 2015 o 18.00 hod.

v KIC-DK Čadca. Hosťom podujatia bude pani Ema Homolová, ktorá sa s nami podelí o svoje zážitky z Ghany.