Tvorivé dielne s hudbou – KKO

V Dome kultúry v Čadci sa už tradične budú konať Tvorivé dielne s hudbou, ktoré začnú v pondelok 5.júna a skončia vo štvrtok 8.júna 2017 - záverečným slávnostným koncertom  o 16.30 hod.

Zámerom projektu je priblížiť deťom a mládeži prostredníctvom pripravovaných tvorivých dielní a následného koncertu tvorbu Eugena Suchoňa v skladbe Keď sa vlci zišli...s dôrazom na ľudové motívy v jeho tvorbe. Tvorivé dielne budú rozdelené na dve hudobné časti - husle, ktoré bude viesť Mgr. art. Anton Pohančeník a druhé oddelenie sláčiky - violy - Ivan Kubiš. Obe dielne budú v dikcii dirigenta záverečného koncertu Karola Kevického. Tvorivé dielne vyústia do záverečného slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra a účastníkov tvorivých dielní. Koncert bude realizovaný pre školy ako výchovný koncert v interaktívnej podobe so sprievodným slovom a druhý koncert bude určený pre širokú verejnosť. Predstavený model hudobných dielní sa osvedčil aj v minulých rokoch a preto pristupujeme k tvorivým dielňam ako prostriedku, ktorý aktuálnym spôsobom priblíži krásu vážnej hudby deťom, mládeži a dospelým.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.