Úspešné projekty Domu kultúry v Čadci

Dom kultúry v Čadci sa v roku 2019 zapojil do mnohých grantových programov a uspel s viacerými projektmi. Celkovo získal na podporu svojej činnosti a svojich záujmovo-umeleckých kolektívov, vzdelávacích a medzinárodných aktivít 35 394 eur.

Prehľad schválených a realizovaných projektov v roku 2019

Fond na podporu umenia

 • Veľkonočný medzinárodný festival G. Martucci 2019, Taliansko (účasť KKO na festivale, 1000 eur)
 • Medzinárodný festival zborového spevu v Trentine 2019, Taliansko (účasť MSZ Kysuca, 2000 eur)
 • 8. Medzinárodný folklórny festival TRPE CHEREPOVSKI, Macedónsko (účasť DFS Kelčovan, 3000 eur)
 • M. R. Štefánik v hudbe – slávnostný koncert KKO (2500 eur)
 • Veľkonočné koncerty MSZ Kysuca v Čadci a regióne Kysúc (3000)
 • Múzy v uliciach IX – multižánrový festival podporujúci talenty (1500 eur)
 • Žofia – divadelné autorské predstavenie DaMDS Eva na motívy života Žofie Bosniakovej (5000 eur)
 • Tanec v srdci – prezentácia tanečného programu súboru Magic flash (2000 eur)
 • ▪Horné Kysuce – celoročný projekt FS Kysučan zameraný na zachovávanie ľudových tradícií (5000 eur)

Ministerstvo kultúry SR

 • Kultúrne poukazy – podporný systém kultúrnych aktivít smerovaných k žiakom, študentom a pedagógom (8794 eur)
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Jubilejný program k 65. výročiu FS Kysučan (1000)
 • Kysucká kultúrna nadácia
 • Čadčianske kultúrne leto (600 eur)

V súčasnosti prebiehajú v spolupráci s českými partnermi ešte aj ďalšie tri schválené projekty z rozpočtu Európskej únie, programu Interreg V-A-SR-ČR 2014-2020: Československý kreatívny inkubátor miest Valašské Meziříčí a Čadca, Život na dedine kedysi a dnes a Multimediálny obraz miest štátov V4. Ďalšie informácie o projektoch: V. Strýčková, Dom kultúry v Čadci.