Za fotografom Vladimírom Adámkom

Vladimír Adámek počas fotenieV úvode tohto týždňa nás zastihla smutná správa. Fotograf a pedagóg Mgr. Vladimír Adámek nás náhle navždy opustil. Správa to bola nečakaná. My, ktorí sme s ním spolupracovali a poznali ho, sme vedeli, že v uplynulom období zápasil s ťažkou diagnózou. Odolával jej statočne a ako nás sám pri nejednom stretnutí ubezpečoval, liečenie bolo na dobrej ceste a jeho stav sa výrazne zlepšil. Cesty osudu sú však nevyspytateľné a Vlado dopísal svoju knihu 26. júla 2019. Jeho obľúbené sedadlo v divadelnej sále v mestskom stánku kultúry osirelo.

Narodil sa 2. februára 1972 v Čadci. Svojmu rodnému mestu zostal verný po celý život. Mal ho rád a posledných takmer 10 rokov preň pracoval aj ako profesionálny fotograf. Nebolo takmer podujatia, kde by ste ho nestretli s jeho najväčším a najmilším súputnikom – fotoaparátom. Kultúrne, umelecké, spoločenské, športové i rôzne tematické podujatia a aktivity – stovky, ba tisíce záberov, ktoré sme mohli zaznamenávať v rôznych médiách i na výstavách.

Stredoškolské štúdium absolvoval vo Zvolene. Neskôr si odborné vzdelanie doplnil počas štúdií v Prahe. Ako pedagóg pôsobil na Základnej umeleckej škole Jozefa Potočára v Čadci (ZUŠ), v odbore fotografia a grafika taktiež na Strednej odbornej škole v Žiline, odbor fotografia. Viedol aj mnohé fotografické semináre a v minulosti mal aj vlastné fotoštúdio. Dlhodobo spolupracoval aj s fotografmi – amatérmi. Ako lektor Štúdia amatérskej fotografie pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci ich zasväcoval do tajomstiev tejto krásnej činnosti a podieľal sa na príprave mnohých výstav v Čadci i rámci nášho regiónu a kraja. Bol taktiež zakladajúcim členom a odborným poradcom fotoklubu Dobré svetlo, ktorý pracuje na pôde Domu kultúry v Čadci. Počas posledného desaťročia sa venoval najmä reportážnej a dokumentárnej fotografii. Pravidelne a neúnavne fotografoval a dokumentoval najmä dianie v Čadci, ale aj v ďalších obciach, napr. v Rakovej a Zborove nad Bystricou. Dlhodobá bola aj jeho spolupráca s vedením a predstaviteľmi Mesta Čadca a jeho inštitúciami a školami. Vladove fotografie sme mohli v ostatnom čase vídať v interiéri Mestského úradu v Čadci, v Dome kultúry či na pôde ZUŠ. Zostanú trvalým svedectvom jeho života a práce a neustále budú pripomínať jeho osobnosť a úsilie.

Vlado Adámek bol niekoľko rokov činný aj vo verejnom živote, najmä v oblasti kultúry a umenia. Od roku 2014 aktívne pôsobil aj ako člen komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci.

Mesto Čadca vyjadruje svojmu zosnulému spolupracovníkovi aj touto cestou úctu a úprimné poďakovanie za jeho prácu a podporu života mesta.

Pozostalým a rodine V. Adámka vyjadrujeme svoju hlbokú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná v stredu 31. júla 2019 o 15.00 hod. v Dome smútku v Čadci u Krkošky.

Rozsiahly rozhovor s V. Adámkom priniesol aj náš regionálny týždenník MY Kysucké noviny. Nájdete ho na: https://mykysuce.sme.sk/c/20251443/nie-je-to-len-o-cvakani-hovori-profesionalny-fotograf.html