Detaily a abstrakcia očami Denisy Kufové

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a Gorolské turistické a informačné centrum srdečne pozývajú na výstavu fotografií mosteckej rodáčky pod názvom "Detaily a abstrakcia očami Denisy Kufovej". Výstavu si môžete pozrieť v KIC mesta Čadca od 2. do 30. 6. 2014. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 6. 6. 2014 o 16.00 hod.

Fotovýstava je usporiadaná v rámci projektu „Pozrime sa k susedom“, ktorý je spolufinancovaný dotáciou z Fondu Mikroprojetkov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, r.č.: CZ/FMP.12/0324.