• Úvod
 • Projekty
 • Interaktívna naučná cesta Veľký život malých ži...

Interaktívna naučná cesta Veľký život malých živočíchov

S podporou EU

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

 • Název projektu: Interaktívna naučná cesta Veľký život malých živočíchov
 • Číslo smlouvy: CZ/FMP/6c/061
 • Kód projektu: CZ/FMP/6c/06/086
 • Dotační program: Fond malých projektov
 • Poskytovatel dotace / Správce: Región Biele Karpaty
 • Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • Konečný uživatel: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
 • Hlavní přeshraniční partner: Dom kultúry v Čadci
 • Začátek projektu: 01.08.2021
 • Konec projektu: 31.07.2022
 • Celkové výdaje projektu: 29.867,00 €
 • Dotace EFRR (50 % – 85 %): 21.931,70 €
 • Vlastní zdroje: 7.935,30 €

Malý projekt „Interaktívna naučná cesta Veľký život malých živočíchov“ je spoločným cezhraničným  projektom Muzea regionu Valašsko, príspevkovej organizácie (Česká republika) a Domu kultúry v Čadci (Slovenská republika). Cieľom projektu je zamerať pozornost na potrebu podpory včelárstva v tejto dobe. V rámci projektu sa pristúpi k  zatraktívneniu  areálu kostola Nejsvětější Trojice vo Valašskom Meziříčí a jeho najbližšieho okolia prostredníctvom interaktivnej náučnej cesty a jeho následného využitia pre kultúrne a vzdelávacie  aktivity. Interaktívna naučná cesta ponúkne, u deviatich  moderne koncipovaných a umelecky spracovaných zastavení, informácie zo života hmyzu úzko viazaného na prírodné a kultúrne  prvky areálu kostola a jeho okolia. Súčasťou plánovanej cesty sú aj  odpočinkové prvky (lavičky, stôl s posedením, hmyzí dom), informačné panely, autentické včelie úle a výsadba nektárodarných bylín.

Okrem naučnej cesty bude vytvorený vzdelávací program  „Po ceste hmyzov“ a lektorský program „Zo života hmyzu“. Realizovaný bude taktiež   workshop pre žiakov ZŠ a mladých včelárov z Čadce vo Valašskom Meziříčí a stretnutie členov Českého svazu včelařů s  včelármi z Čadce, ktorí majú zázemie v Dome kultury v Čadci. V rámci projektu bude vydaná publikácia o včelárstve v   Zlínskom a Žilinskom kraji.

Cieľovými skupinami malého projektu sú obyvatelia a návštevníci  cezhraničného regiónu.

Důležité odkazy

Malý projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“, číslo smlouvy CZ/FMP/6c/061, je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů. Správcem - vedoucím partnerem Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 je Region Bílé Karpaty.