Obrázky zo Slovenska

V dňoch od 3.6. do 5.6.2015 sa realizovali tvorivé hudobné dielne,  v ktorých mladí hudobníci pracovali v pracovných skupinách, kde spracovali tému zameranú na ľudové motívy v tvorbe slovenských hudobníkov, konkrétne  v tvorbe Eugena Suchoňa- Keď sa vlci zišli a Preletel sokol z cyklu Obrázky zo Slovenska. Do interpretácie skladieb bol zainteresovaný dvadsať členný Kysucký komorný orchester pod vedením Mgr. art. Karola Kevického. Výsledok tvorivých dielní bude odprezentovaný na Koncerte  6.júna 2015 v KIC - Dom kultúry Čadca o 16.30 hod. Srdečne pozývame všetkých priaznivcov vážnej hudby.

Podujatie je realizované  s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, za čo im patrí veľká vďaka!!!