Od folklóru k big beatu - Valašsko/Kysuce

  • Název projektu: Od folklóru k big beatu – Valašsko/Kysuce
  • Kód projektu: CZ/FMP/11b/10/160
  • Období realizace projektu: 07/2022 - 03/2023
  • Partneři: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí (vedoucí partner)
  • Dom kultúry v Čadci (hlavní přeshraniční partner)
  • Celk. způs. náklady: 18 657,50 EUR
  • Fin. příspěvek z EFRR: 15 858,87 EUR

Aktivity: Muzeum hudby, vznik inovativního multifunkčního prostoru-Muzeum hudby. Nové prostory muzea hudby nabídnou jak historickou stránku v podobě rekvizit hudební historie okolí města Valašského Meziříčí, tak i interaktivní místo, které bude volně využitelné pro vyzkoušení si svého hudebního nadání, seznámení se s hudební technikou apod. Prostor cílí na začínající umělce a veřejnost s možností zkušebny. Během projektu bude prostor vybaven fotografiemi mapující významnou hudební historii a úspěchy města Valašské Meziříčí, rekvizitami (skleněná kopie hudebního Oskara), hudebními nástroji a technikou. Prostor bude sloužit jako idea pro přeshraničního partnera, ale i ostatním cílovým skupinám ve vytvoření netradičního pojetí muzea hudby.

Přípravný workshop I., dvoudenní workshop ve Valašském Meziříčí za účasti žáků ze ZUŠ obou přeshraničních partnerů. V rámci workshopu budou žáci seznámeni s uměleckým zázemím města Valašské Meziříčí (ZUŠ VM, nově vznikající Muzeum hudby, Kulturní zařízení, M-klub, amfiteátr apod.), dojde k představení moderní hudby big beatu prostřednictvím malého koncertu, součástí workshopu bude odborná přednáška a dvoudenní program zaplní zejména příprava a zkoušky na společné závěrečné vystoupení projektu.

Přípravný workshop II., dvoudenní workshop v Čadci za účasti žáků ze ZUŠ obou přeshraničních partnerů. V rámci workshopu budou žáci seznámeni s uměleckým zázemím města Čadca (ZUŠ Čadca, Dom kultury apod.), dojde k představení tradiční lidové (folklórní) hudby prostřednictvím malého koncertu, součástí workshopu bude přednáška a výstava na Téma „Tradiční lidové hudební nástroje a dětské zvukové hračky z oblasti Kysuc“ a dvoudenní program zaplní zejména příprava a zkoušky na společné závěrečné vystoupení projektu.

Workshop ČR – společný koncert, závěrečný jednodenní workshop se uskuteční ve Valašském Meziříčí, jehož výstupem bude společný koncert žáků ZUŠ obou přeshraničních partnerů. Společné hudební vystoupení představí moderní hudbu (big beat) a lidovou hudbu (folklór) s netradičním pojetím a to vzájemným propojením obou hudebních žánrů.

Cíl projektu: Cílem je zmapování průniku moderní hudby ve Valašském Meziříčí a lidové hudby v okolí města Čadca prostřednictvím přeshraniční spolupráce místních partnerů. Využití hudebních zkušeností obou partnerů vznikne propojení dvou odlišných hudebních žánrů (společného koncertu) a inovativního prostoru muzea hudby s možností praktického využití jako zkušebna pro začínající umělce pro široké okolí a přeshraničního partnera. Realizací projektu dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce, k využití potenciálu území a vzájemné podpoře jejich návštěvnosti napříč hranicemi.

Cílové skupiny: obyvatelé přeshraničního regionu, zaměstnanci místní a regionální samosprávy, podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu.