Projektová činnosť KIC Čadca 2016

Vďaka financiám získaných z projektov realizuje Dom kultúry Čadca originálne umelecké výstupy či zahraničné cesty na rôzne festivaly a prehliadky. Z deviatich projektov žiadaných z Fondu na podporu umenia bolo schválených osem. Dotácie sme žiadali predovšetkým na aktivity týkajúce sa umeleckých súborov, ktoré sú nad rámec ich výdavkov podporovaných zriaďovateľom. K podporeným podujatiam z Fondu na podporu umenia patria:

22. ročník medzinárodného festivalu Dni Janka Čemana

festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA PIVNICA). Cieľom projektu je podpora spolupráce a prezentácia našej slovenskej autorskej tvorby v Srbsku. V roku apríli 2016 sa má Festivalu DIDA PIVNICA zúčastnil víťazný súbor Palárikovej Rakovej - Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA s autorskou inscenáciou hry Pavla Hrtúsa Jurinu - Diera do sveta.

Chrámové koncerty MSZ Kysuca

Zámerom projektu bolo realizovať chrámové koncerty vo veľkonočnom období cez rok, ktoré boli naštudované a realizované Miešaným speváckym zborom Kysuca a sólistov pod vedením dirigenta Mgr.art Jána Procházku (asistent dirigenta a zbormajstra ŠO Banská Bystrica). Počas štyroch koncertov zazneli skladby G. Gounoda – Miserere, D. Bortnianskeho – Tebe pojem... Cieľom projektu bolo ponúknuť publiku jedinečné skladby klasikov obohatené o sprievodné slovo a žalmy v podaní Magdalény Hackovej, čo vyzdvihlo originalitu daného projektu.

Na tú svätú Katarínu - FS Kysučan

Projekt je výsledkom dlhoročnej práce. Originálne spracovaný folklórny materiál predstaví tance a spevy horných Kysúc. Zmysel projektu je v uchovávaní pôvodného folklórneho materiálu. Vystúpenie sa bude konať 25.novembra 2016 v Dome kultúry Čadca.

Biele deti v kruhu - DaMDS EVA

Projekt bol zameraný na podporu divadelnej tvorby v podaní Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA v autorskej hre - Biele deti v kruhu. Jedná sa o hudobno-dramatické predstavenie, ktoré je spracované podľa knižnej predlohy kysuckého spisovateľa Ladislava Hrubého Biele deti na úteku. Hru naštudovala režisérka Eva Matysová. Jedná sa o autorský príbeh mladých ľudí, predčasne dospelých, s temnou dušou a chmúrnou budúcnosťou v našom dnešnom svete. Premiéra sa konala 27.júna 2016 v Dome kultúry Čadca. Reprízy sú ešte plánované, o ktorých bude verejnosť včas informovaná.

Tvorivé - hudobné dielne- KKO

Zámerom projektu bolo priblížiť deťom a mládeži prostredníctvom tvorivých dielni a slávnostného koncertu tvorbu Josepha Haydna a konkrétne jeho Kindersinfonie. Tvorivé dielne (15.4 -9.6.2016) boli rozdelené na dve hudobné sekcie - sláčiky- husle- pod vedením Ivana Kubiša a druhá sekcia sláčiky - violy pod vedením Mgr. art. Jozefa Pohančeníka. Tvorivé dielne vyústili do záverečného slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra a účastníkov tvorivých dielní pod dirigentskou taktovkou Karola Kevického.

Deň na salaši - DFS Kelčovan

Zámerom projektu Deň na salaši v podaní Detského a folklórneho súboru Kelčovan je naštudovať choreografiu z Vadičova. Cieľom projektu je spracovať ešte doposiaľ nespracované zvyky horných Kysúc. Zárukou originality je známy folklorista a choreograf Pavol Kužma.

Folklór bez hraníc (ČR) - DFS Kelčovan

Projekt podporuje medzinárodnú prezentáciu v oblasti ľudovej kultúry (folklóru) prostredníctvom Detského folklórneho súboru Kelčovan. Nosným cieľom projektu je zozbierať autentický folklórny materiál z oblasti Kysúc, zostaviť choreografiu, nacvičiť ju s členmi súboru a odprezentovať na festivale Folklór bez hraníc v Prahe (14.10.-16.10.2016). Zámerom projektu je prezentovať slovenský (kysucký) folklór v zahraničí a zároveň podporiť národnú hrdosť k tradícii našich predkov.

Mariánsky podzim - FS Kysučan

Projekt podporuje medzinárodnú prezentáciu v oblasti ľudovej kultúry (folklóru) prostredníctvom Folklórneho súboru Kysučan, ktorý pracuje s mládežou a dospelými ľuďmi nášho regiónu, bohatého na ľudové tradície krásnych 62 rokov. Súbor pracuje pod vedením skúseného folklóristu Jozefa Vrábla. Nosným cieľom projektu je odprezentovať autentický slovenský folklór na medzinárodnom festivale Mariánsky podzim( 16.9.2016 až 19.9.2016).

Profilová výstava Miroslava Golisa - fotografa

Žilinský samosprávny kraj podporil projekt, vďaka ktorému Dom kultúry Čadca realizoval profilovú výstavu kysuckého fotografa Miroslava Golisa k jeho nedožitým 80. narodeninám. M.Golis bol nielen fotograf- dokumentarista, dlhé roky pôsobil v kultúrnych ustanovizniach, bol ochranár prírody. Súčasťou projektu je fotografický bulletin z tvorby M.Golisa.

DFS Kelčovan v enviromentálnom ponímaní

projekt podporila Raiffeisen banka. Z projektu členovia súboru s odborným dohľadom zasadili zeleň v okolí Dom kultúry Čadca. Projekt sa realizoval v apríli 2016.

Život na Valašsku na Kysuciach ... (Life in Wallachia and Kysuc at form of the puppet fairy kindergarten children M3 Vyhlídka -Valašské Meziřičí an MŠ SNP Čadca)

projekt v rámci medzinárodného programu Erazmus je pripravovaný formou rozprávkovej bábkohry detí MŠ Vyhlídka (Valašské Meziřičí), MŠ SNP (Čadca) a KIC DK Čadca. Projekt je plánovaný na dva roky. Zainteresované strany počas tohto obdobia absolvujú metodické, edukatívne , projektové aktivity v rámci prípravy a realizácie bábkového predstavenia na oboch stranách projektu zamerané pre pedagógov, detí a projektových koordinátorov. Financie z projektu sú súčasťou rozpočtu MŠ SNP.

Projekty v prípravnom a v schvaľovacom konaní

  • Program Erazmus - Kreatívnosť TV Junior Valmez- regionálne správy pre deti ( Creating of Junior TV Valmez – regional news service for children) – projekt je zameraný na spoluprácu skupiny detských moderátorov z Čadce Tv juniora z Valmezu.
  • Internatinal Vesegrad Fund – Projekt Višegrátsky divadelný festival pre deti. Zainteresované strany Valašské Meziřičí OZ Přístav ProCulture a KIC -Dom kultúry Čadca.
  • INTERG V- A SK CZ- V rámci programu je pripravovaný projekt - Uchování kulturního dědictví ve Valašském Meziříčí a Čadci prostřednictvím společné přípravy kulturních akcí a oživením veřejného prostoru.

Veríme, že aj vďaka uvedeným projektom sa v našom meste podaria a daria pekné a potrebné podujatia a aktivity s tým spojené, pretože viaczdrojové financovanie v dnešnej dobe patrí k štandardom moderného riadenia organizácií a mesta.