Study tour u susedov

Vo štvrtok 12.6.2014 sa pracovníčky KIC Čadca zúčastnili podujatia STUDY TOUR, ktoré bolo organizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce ČR a SR "Pozrime sa k susedom". Pracovníci informačných centier z Kysúc a jablunkovska navštívili turistické atrakcie v pohraničnej oblasti. V rámci prezentácie navštívili SKI Mosty u Jablunkova, armádnu výbavu v Military centre v Návsí, areál Kempalandu v Bukovci, najvýchodnejší bod Českej republiky, hospodársky dvor,  pivovar v hoteli Pod Kyčmolem, informačné centrá v Mostoch u Jablunkova, v Jablunkove, Maticu Slezskú a informačné centrum v Dolní Lomné. Podobné podujatie sa uskutoční v júli na slovenskej strane hranice. Cieľom týchto podujatí je oboznámiť pracovníkov informačných centier so zaujímavosťami a možnosťami  turistiky na oboch stranách hranice, aby mohli kompetentne poskytovať informácie turistom vo svojich zariadeniach.

Study tour bola usporiadaná v rámci projektu „Pozrime sa k susedom“, ktorý je spolufinancovaný dotáciou z Fondu Mikroprojetkov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, r.č.: CZ/FMP.12/0324.