Pozvánka na prehliadku k 15.výročiu založenia súboru mažoretiek Čačanky