Vyučovanie v galérii zahájila v roku 2018 ZŠ Rázusova