Kysučania a Valasi sa spojili v spoločnom projekte