Slávnostný koncert Kysuckého komorného orchestra je za nami