Stretnutie žiakov s akademickým maliarom Pavlom Muškom