Pozvánka na vernisáž výstavy Ondreja 4. Zimku

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci – Galéria Čadca Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy akad. sochára Ondreja 4. Zimku, pod názvom Výsledky tejto päťročnice.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 6. októbra 2023 o 17:00 hod. v Galérii Čadca.

Na výstave predstaví autor svoju sochársku komornú a monumentálnu tvorbu posledných piatich rokov. Diela Ondreja 4. reagujú na aktuálne témy nesúce v sebe určité posolstvo.

Kurátor výstavy: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. RSc.
Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
Výstava potrvá do 2. februára 2024.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.