Besedy s JAROSLAVOM VELIČKOM

MESTO ČADCA, DOM KULTÚRY V ČADCI, GALÉRIA ČADCA Vás pozývajú na

Plagát k podujatiu

Besedy s JAROSLAVOM VELIČKOM,

všestranným fotografom, autorom výstavy Optimistickým objektívom

2. – 6. decembra 2019 od 8,00 do 15,00 hod.

do Galérie Čadca

Pri príležitosti  sprístupnenej výstavy Jaroslav Velička – Optimistickým objektívom  pripravuje Dom kultúry v Čadci - Galéria Čadca v spolupráci s autorom fotografií, Jaroslavom Veličkom, besedy pre mládež.

Všestranný fotograf priblíži žiakom svoju rozsiahlu fotografickú tvorbu, vznik jedinečných záberov zachytávajúcich krásu kysuckej prírody, krajiny, života ľudí a fascinujúceho sveta vtáctva.

Podujatie je určené pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.

PaedDr. Jaroslav Velička (29. október 1954 Vysoká nad Kysucou)

Všestranný umelec, fotograf, pedagóg, ochranca prírody, politik a lokálpatriot.

Študoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na PdF UK v Trnave a následne psychopédiu na PdF UK v Bratislave. Od roku 1987 pôsobil ako riaditeľ Spojenej školy v Čadci a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Pôsobil ako externý pedagóg čadčianskej Pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorej je spoluzakladateľom.

V rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako viceprimátor Čadce. Niekoľko funkčných období je poslancom Žilinského samosprávneho kraja.

Je predsedom spoločnosti pre prírodu a krajinu Alcedo, podpredsedom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny – Ekocentrum Čadca, členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti pri SAV, Spolku priateľov Čadce, Spolku rodákov Jozefa Kronera v Staškove.

V roku 2004 získal Veľkú medailu sv. Gorazda, za vynikajúcu prácu v školstve a ocenenie od Ministerstva životného prostredia SR, za prácu v ochrane prírody a životného prostredia. Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave mu v roku 2013 udelila ocenenie „Osobnosť Kysúc“.

V prípade záujmu Vás prosíme Vašu návštevu dohodnúť vopred na č. tel.: 041/7630014, 0915822646, aby nedochádzalo k stretu viacerých skupín v jednom termíne.

Maximálny počet žiakov v skupine 25.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Otváracie hodiny Galérie Čadca:

Pondelok – piatok: 8,00 – 16,00 hod.

Vstup voľný