Fotomaratón Vlada Adámka

Dom kultúry v  Čadci pripravil pre  všetkých priaznivcov fotografovania, amatérov aj profesionálov, mladých aj tých skôr narodených  ďalší ročník fotomaratónu.

Tento rok si chceme spomínaným podujatím uctiť pamiatku zosnulého fotografa Vlada Adámka, ktorý pravidelne fotografoval a  dokumentoval najmä spoločenské dianie v Čadci, ale aj v ďalších obciach,  tiež bol zakladajúcim členom a odborným   poradcom fotoklubu Dobré svetlo a Kysuckého fotomaratónu.

Podmienkou účasti fotomaratónu je: registrácia súťažiaceho najneskôr do piatka 20.9.2019(e-mailom, telefonicky), prípadné dodatočné prihlásenie je možné aj v deň konania akcie do 9.00 hod.

Pre súťažiacich  je pripravených päť tém (Tieň minulosti, Zelená, Radosť, Málo-veľa, Moje skryté ja) z ktorých sa vyžrebujú dve. Úlohou každého účastníka je v časovom limite 3 hodín, nafotiť z každej témy maximálne 3 fotografie /nafotené počas dňa/, vo formáte JPEG, nesmú byť počítačovo upravované. Po odovzdaní  fotografií  odborná porota vyhodnotí a ocení najlepšie práce.

V deň súťaže sa bude konať aj výstava súťažných fotografii.

Kontakt: Dom kultúry v Čadci,  e-mail: domkulturycadca@gmail.com, tel.č.:041/ 4322121, 0910 909 776

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.