Jesenný zborový koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert zborovej hudby do Domu kultúry v Čadci  21.10  o 17.00 hod.,  na ktorom zaznejú zborové skladby od renesancie až po súčasnú tvorbu, umelecké spracovania ľudových piesní, spirituály a populárne piesne. Účinkujú Miešaný spevácky zbor Kysuca a Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA

Diriguje Tomáš Vrškový.

Na koncerte sa predstavia dva spevácke zbory:

Miešaný spevácky zbor Kysuca pracuje od svojho založenia (r. 1977) pri Dome kultúry v Čadci. Pri dirigentskom pulte zboru sa vystriedali významné osobnosti - Petr Fiala, Vojtech Didi, Pavol Procházka. Od roku 2011 dirigentskú taktovku prevzal jeho syn Ján Procházka. Od septembra 2019 zbor vedie dirigent, skladateľ a pedagóg Tomáš Vrškový.

MSZ Kysuca uskutočnil veľký počet koncertov a koncertných vystúpení v rôznych mestách Slovenska a Česka. Koncertoval v Bulharsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku, Anglicku a na Malte.

Zbor niekoľkokrát získal najvyššie ocenenia na medzinárodných zborových súťažiach a festivaloch na Slovensku a v zahraničí. MSZ Kysuca úzko spolupracuje s talianskym mužským zborom Coro Maddalene, no najmä s Kysuckým komorným orchestrom mesta Čadca.

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA nadväzuje na činnosť Spevokolu bratislavských učiteliek, prvého amatérskeho ženského speváckeho zboru na Slovensku, ktorý v roku 1946 založil a do roku 1952 viedol profesor konzervatória Jozef Weber. Ďalším pokračovateľmi boli V. Fedor (1952-1958) a B. Valašťan (1958-1971).
V roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajšiu OZVENU a bol začlenený do organizačnej štruktúry Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou MŠ SR. Od tých čias zbor dirigovali E. Šarayová-Kováčová (1971-1986), P.Baxa (1987-1991), A. Kálay (1991 – 1992), V. Lutonská (1992-1993), Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc (1994-2022).

Od roku 2022 je novým umeleckým vedúcim a dirigentom Mgr. art. Tomáš Vrškový.

Ozvena sa za desaťročia svojej činnosti prepracovala do absolútnej špičky medzi slovenskými ženskými zbormi. Vystupuje na významných domácich a medzinárodných podujatiach, uskutočňuje výchovné koncerty pre školskú mládež, chrámové a celovečerné koncerty, príležitostné vystúpenia pri významných štátnych udalostiach. Ozvena je pravidelným účastníkom domácich festivalov a reprezentuje slovenské zborové umenie na súťažiach a festivaloch v zahraničí, kde uskutočnila veľa koncertných vystúpení. Vo svojom repertoári prezentuje sakrálne a svetské skladby, diela klasických a súčasných autorov, úpravy ľudových piesní, černošské spirituály, džezové kompozície...
Medzi najvýznamnejšie úspechy zboru patrí zlaté pásmo a titul Laureáta súťaže na Medzinárodných súťažiach B. Smetanu v Litomyšli (ČR – 1997), B. Martinu v Hradci Králové (ČR – 1999), zlatá medaila v kategórii E1 – ženské zbory Svátky písní – FESTIVAL OF SONGS v Olomouci (ČR – 2015), 2. a 4. miesto v Cantonigros (Španielsko – 1986 a 1997), dve 1. miesta na medzinárodnom súťažnom festivale Trnavské zborové dni (SR – 2001), titul Laureáta súťaže a Zlaté pásmo na súťažnom festivale zborového spevu Viliama Figuša – Bystrého v Banskej Bystrici (SR – 2016), Zlaté pásmo v kategórii ženských speváckych zborov a Zlaté pásmo v kategórii sakrálnych skladieb na Medzinárodnom festivale Slovakia Cantat (SR - 2023) a popredné umiestnenia na súťažiach v Budapešti (Maďarsko), Gorizii (Taliansko) a v Tours (Francúzsko).

Plagát k podujatiu