Mesto otvorené umelcom: Kultúrne podujatie, ktoré inšpiruje a spája umelcov a obyvateľov

Čadca - Mesto môže byť hrdé na to, že sa stalo domovom pre umelecké súbory, ktoré sa každoročne prezentujú na inšpiratívnom podujatí: "Mesto otvorené umelcom." Toto kultúrne podujatie, ktoré sa konalo v minulom týždni, zaujalo nielen miestnych umelcov, ale aj obyvateľov a návštevníkov z celého okolia.

"Mesto otvorené umelcom" je iniciatívou, ktorá si dáva za cieľ spojiť miestnych umelcov s verejnosťou prostredníctvom umenia. Toto podujatie ponúka umelcom príležitosť prezentovať svoje diela a zdieľať svoju tvorbu so širokou verejnosťou. Okrem toho sa tiež usiluje o podporu kultúrneho a umeleckého rastu v komunite.

Priateľská atmosféra podujatia privítala umelcov z rôznych umeleckých odvetví, vrátane fotografie, sochárstva, hudby a tanca. Vystavovali sa diela v mestskej Galérii  Čadca, vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci, hralo sa v spoločnej úradovni MsÚ. Tancovalo a spievalo sa v uliciach mesta.

Okrem prezentácie miestnych neprofesionálnych  umelcov mohli návštevníci zažiť aj interaktívne umelecké dielne s akademickým sochárom Jozefom Mundierom.

Organizátori "Mesta otvoreného umelca" vyjadrili veľkú vďaku všetkým umelcom, dobrovoľníkom,  ktorí prispeli k tomu, aby sa toto podujatie vydarilo. Taktiež vyjadrili radosť, že otvorenie umeleckej sezóny 2023/24 sa už stalo tradíciou.

Podujatie "Mesto otvorené umelcom" je  dôkazom toho, že umenie má moc spojiť komunity a inšpirovať tvorivý rast. Miesto sa môže tešiť na budúce ročníky tohto milého  kultúrneho podujatia.