Mesto otvorené umelcom 2018

Ulice mesta minulý týždeň ožili tanečníkmi, hercami, fotografmi, hudobníkmi... od štvrtku 20. do  soboty 22. septembra 2018  sa konal 7. ročník Mesta otvoreného umelcom. Podujatie spojilo tvorbu mladých  talentov žijúcich v našom meste, o čom sa mohla verejnosť sama presvedčiť na jednotlivých vystúpeniach.

Umeleckú sezónu 2018/2019 otvoril zástupca primátora mesta František Prívara a riaditeľka Domu kultúry v Čadci Ľubica Kullová na námestí pred MsÚ v Čadci. V rámci podujatia sa predstavilo caa 100 účinkujúcich. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii podujatia