Pozývame Vás na spoločný koncert MSZ KYSUCA a Speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA

Srdečne vás pozývame na spoločný koncert dvoch spriatelených speváckych zborov – domáceho Miešaného speváckeho zboru Kysuca a hosťujúceho Slovenského zboru slovenských učiteliek OZVENA. Koncert sa uskutoční v sobotu 21. októbra 2023 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci pod vedením dirigenta oboch umeleckých kolektívov Tomáša Vrškového. Zaznejú jedinečné zborové skladby od renesancie až po súčasnosť, umelecké spracovania ľudových piesní, spirituály a populárne piesne.

Garantmi koncertu sú Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.

Vstupné: 6 eur.

Miešaný spevácky zbor Kysuca oslavuje v tomto roku svoje 46. narodeniny. Je výnimočným fenoménom v našom regióne, nielen preto, že je jediným miešaným speváckym zborom dospelých svojho druhu na Kysuciach, ale aj preto, že po celý čas pracoval a pracuje s profesionálnymi dirigentmi – významnými osobnosťami. Mená ako Peter Fiala, Vojtech Didi, Pavol Procházka a jeho syn Ján Procházka sú v hudobnom svete na Slovensku i v mnohých európskych krajinách dobre známe. Títo štyria muži formovali zbor od jeho počiatkov až do nedávnej minulosti, každý v istom časovom období, a vtlačili mu veľkú dávku svojho tvorivého potenciálu a lásky k hudbe. V roku 2019 prevzal dirigentskú taktovku zboru mladý talentovaný Kysučan – pedagóg a dirigent Tomáš Vrškový. Zbor má za sebou stovky úspešných koncertov a mnohé významné ocenenia doma i v zahraničí,

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA nadväzuje na činnosť Spevokolu bratislavských učiteliek, prvého amatérskeho ženského speváckeho zboru na Slovensku, ktorý v roku 1946 založil a do roku 1952 viedol profesor konzervatória Jozef Weber. Ďalším pokračovateľmi boli V. Fedor (1952-1958) a B. Valašťan (1958-1971).

V roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajšiu OZVENU a bol začlenený do organizačnej štruktúry Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou MŠ SR. Od tých čias zbor dirigovali E. Šarayová-Kováčová (1971-1986), P.Baxa (1987-1991), A. Kálay (1991 – 1992), V. Lutonská (1992-1993), Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc (1994-2022). Od roku 2022 je novým umeleckým vedúcim a dirigentom Mgr. art. Tomáš Vrškový.

Ozvena sa za desaťročia svojej činnosti prepracovala do absolútnej špičky medzi slovenskými ženskými zbormi. Vystupuje na významných domácich a medzinárodných podujatiach, uskutočňuje výchovné koncerty pre školskú mládež, chrámové a celovečerné koncerty, príležitostné vystúpenia pri významných štátnych udalostiach.