Sv. Cyril a Metod – koncert Kysuckého komorného orchestra a hostí

Hudba je jedným z nástrojov, ktoré kultivujú dušu človeka. Slávnostný koncert bude venovaný významným osobnostiam nášho národa sv. Cyrilovi a Metodovi- patrónom Slovenska.

Koncert je naštudovaný a realizovaný Kysuckým komorným orchestrom pod vedením dirigenta Mgr.art. Karola Kevického a hosťujúceho dirigenta z talianskeho Neapola Enrica Volpe.  Počas koncertu zaznejú skladby, ktoré majú ideové prepojenie na staroslovanských svätcov, ktorí majú jedinečné miesto pre náš národ, a následne pre samostatnosť Slovenskej republiky, ktorá v tomto roku oslavuje 30 rokov svojej samostatnosti. Kým sme k nej došli, prešli sme dlhú historickú cestu s bratským národom, s Čechmi, pre ktorých odkaz Veľkej Moravy nesie rovnaké historické posolstvo. Na koncerte  bude, preto hosťovať Písecký komorný orchester z Českej republiky. Hudba je jedným z nástrojov, ktoré kultivujú dušu človeka, čo je v dnešnej dobe dôležitý a potrebný faktor. Návštevníci podujatia si vypočujú i   skladby od Janka Matúšku - V slovenskej chalúpke, Eugena Suchoňa - Obrázky zo Slovenska či Leoša Janáčka – Suita a iné.

Koncert sa uskutoční 5. júla 2023 o 16.00 hod  v Kostole sv. Bartolomeja  v Čadci, týmto srdečne pozývame všetkých milovníkov komornej hudby.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Koncert sa uskutoční 5. júla 2023 o 16.00 hod  v Kostole sv. Bartolomeja  v Čadci, týmto srdečne pozývame všetkých milovníkov komornej hudby.