30 rokov samostatnosti Slovenskej republiky - Spevom k vzdelávaniu

Čadca -  21. októbra 2023 o 14.00 hod a o 17.00 hod. sa uskutoční Jesenný zborový koncert (výchovný  koncert pre žiakov základných škôl nášho regiónu),  na ktorom zaznejú zborové skladby od renesancie až po súčasnú tvorbu, umelecké spracovania ľudových piesní, spirituály a populárne piesne. Účinkuje Miešaný spevácky zbor Kysuca. Diriguje Tomáš Vrškový. Sprievodné slovo bude patriť Mgr. Dagmar Šamajovej.

Na koncerte  predstaví svoju tvorbu smerom k mladému divákovi MSZ Kysuca, ktorý  pracuje od svojho založenia (r. 1977) pri Dome kultúry v Čadci. Pri dirigentskom pulte zboru sa vystriedali významné hudobné osobnosti - Petr Fiala, Vojtech Didi, Pavol Procházka. Od roku 2011 dirigentskú taktovku prevzal jeho syn Ján Procházka. Od septembra 2019 zbor vedie dirigent, skladateľ a pedagóg Tomáš Vrškový.

MSZ Kysuca uskutočnil veľký počet koncertov a koncertných vystúpení v rôznych mestách Slovenska a Česka. Koncertoval v Bulharsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku, Anglicku a na Malte.

Zbor niekoľkokrát získal najvyššie ocenenia na medzinárodných zborových súťažiach a festivaloch na Slovensku a v zahraničí. MSZ Kysuca úzko spolupracuje s talianskym mužským zborom Coro Maddalene, no najmä s Kysuckým komorným orchestrom mesta Čadca.

Koncerty sa realizujú s finančnou podporou z verejných zdrojov FPU.

Koncerty sa realizujú s finančnou podporou z verejných zdrojov FPU.

Plagát k podujatiu