• Úvod
  • Projekty
  • Tvorivé hudobné dielne s Kysuckým komorným orch...

Tvorivé hudobné dielne s Kysuckým komorným orchestrom

Kysucký komorný orchester, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci v spolupráci so ZUŠ  J.Potočára v Čadci pripravil Tvorivé hudobné dielne pre talentovanú mládež z celého Slovenska v dňoch od 5.-7. júna 2018.

Zámerom dielní  bolo priblížiť deťom a mládeži prácu vo veľkom orchestri, kde je dôležitý každý hudobný nástroj, aby vytvoril symfóniu tónov. Tohto roku to bolo   prostredníctvom tvorby klasicistického  skladateľa Josepha Haydna, konkrétne naštudovaním  jeho  Kindersinfonie.  Tvorivé hudobné dielne boli rozdelené na dve hudobné sekcie: 1. sláčiky/husle  a 2. sekcia: sláčiky/violy.  Dielne  vyústili do záverečného slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra a účastníkov tvorivých dielní, kde zaznel okrem iných skladieb aj  spoločne naštudovaný repertoár pod dirigentskou taktovkou dirigenta Enrica Volpeho z Neapola. Záverečný koncert bol realizovaný pre školy ako výchovný koncert v interaktívnej podobe so sprievodným slovom a druhý, slávnostný koncert, bol určený pre širokú verejnosť a v Dome kultúry v Čadci 7. júna 2018.

Prínosom hudobných dielní je zdokonalenie hracej techniky účastníkov, posilnenie spolupráce v orchestri a zviditeľnenie klasickej hudby. Vďaka takýmto aktivitám sa podchytia mladé talenty  v oblasti vážnej hudby originálnym a jedinečným spôsobom, čoho dôkazom je zvyšujúci záujem o účasť na pripravovaných hudobných dielňach.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Logo fond na podporu umenia