Stretnutie s akademickým sochárom Jozefom Mundierom sa stretlo s veľkým úspechom