Kurzy

JAZYKOVÉ

 • kurz angličtiny pre začiatočníkov
 • kurz angličtiny pre  pokročilých
 • kurz nemčiny pre začiatočníkov
 • kurz nemčiny pre  pokročilých
 • kurzy 5 až 10 mesačné (2 hodiny týždenne)

POHYBOVÉ

 • 3-mesačný kurz jogy ( 2 hodiny  týždenne)
 • 2-mesačný kurz cvičenia pre zdravie (1 hodina týždenne)

TANEČNÉ

 • 3-mesačný kurz spoločenského tanca pre mládež  a dospelých (2 hodiny týždenne)
 • 10-mesačný kurz moderného tanca pre deti MŠ a ZŠ (základy scénického a disco tanca, 1 hodina týždenne

Aerobikové  cvičenie

Poplatok: 3,- €

 • Pondelok od 17.20 hod.
 • Streda od 18.30 hod.

Kurz cvičenia pre zdravie

Relaxačné cvičenie  - spojenie  pilatesu, kalanetiky a jogy. 2-mesačný kurz, poplatok: 22,- € - 8 lekcií.

Prihlášky a bližšie informácie: Dom kultúry v Čadci, t.č. 0910 909 776, 041/43 221 21, e-mail: dk@mestocadca.sk

spať na začiatok stránky