Kurzy

JAZYKOVÉ

  • kurz angličtiny pre začiatočníkov
  • kurz angličtiny pre  pokročilých
  • kurz nemčiny pre začiatočníkov
  • kurz nemčiny pre  pokročilých

kurzy 5 až 10 mesačné (2 hodiny týždenne)

POHYBOVÉ

  • 6-mesačný kurz jogy ( 2 hodiny  týždenne)
  • 2-mesačný kurz cvičenia pre zdravie (1 hodina týždenne)

TANEČNÉ

  • 3-mesačný kurz spoločenského tanca pre mládež  a dospelých (2 hodiny týždenne)
  • 10-mesačný kurz moderného tanca pre deti MŠ a ZŠ (základy scénického a disco tanca, 1 hodina týždenne

Prihlášky a bližšie informácie: Dom kultúry v Čadci, t.č. 0910 909 776, 041/43 221 21, e-mail: dk@mestocadca.sk

spať na začiatok stránky