Kurzy

POHYBOVÉ

  • 2-mesačný kurz cvičenia pre zdravie - začiatok  11.1. 2024
  • 2-mesačný kurz jogy – 9.1. 2024
  • Aerobikové cvičenie –pondelky a stredy o 18.30 hod. od 8.1.2024

TANEČNÉ

  • 3-mesačný kurz spoločenského tanca pre dospelých - začiatok 25.1. 2024
  • 3-mesačný kurz latinsko-amerických tancov pre dámy - začiatok 30.1. 2024
  • Tanec spája –tanečný workshop pre seniorov a zdravotne handicapovaných, 11.1.2024 o 11.00 hod.

Prihlášky a bližšie informácie: Dom kultúry v Čadci, t.č. 0910 909 776, 041/43 221 21, e-mail: dk@mestocadca.sk

spať na začiatok stránky